NĂM 2023 KHẮC DẤU HOÀN CÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Dấu hoàn công là con dấu đặc thù thường được các công ty xây dựng khắc và sử dụng. Kích thước và nội dung con dấu được khắc theo quy định của pháp luật. Nhiều khách hàng đã liên hệ với Khắc Dấu Việt Tín để tư vấn về thủ tục khắc con dấu hoàn công và xin tư vấn về các vấn đề pháp lý có liên quan. Liệu năm 2023 có quy định nào mới điều chỉnh vấn đề này hay không?

1.Quy định về khắc con dấu hoàn công năm 2023.

 • Văn bản pháp luật trực tiếp điều chỉnh khắc con dấu hoàn công: Thông tư 26/2026/ TT – BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Điểm a Khoản 1 Phụ lục 02 của thông tư có quy định “ Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá thông số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ hoàn công” Nội dung và kích thước cụ thể được nếu rõ tại Khoản 2 Phụ lục 02 Thông tư 26.
 • Nội dung con dấu hoàn công: Tên công ty + Bản vẽ hoàn công + Ngày …tháng…năm… + Người lập + Chỉ huy trưởng công trình + Tư vấn giám sát trưởng ( loại 3 ô); Tên công ty + Bản vẽ hoàn công +  Ngày …Tháng…Năm…+ Người lập + Chỉ huy trưởng của nhà thầu phụ + Chỉ huy trưởng của tổng thầu + Tư vấn giám sát trưởng (Loại 4 ô).
 • Kích thước con dấu: 6 x12 cm; 7 x 14 cm; 8 x 12 cm.
 • Trách nhiệm của công ty lập bản vẽ hoàn công: Được quy định cụ thể tại Điều 11 của Thông tư 26: Điều 11. Bản vẽ hoàn công:  Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành do mình thi công. Riêng các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo.2.Đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.3. Việc lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này.” Như vậy, Nhà thầu thi công lập bản vẽ hoàn công đối với các công trình mình thi công.
 • Cách thức khắc con dấu hoàn công: Các công ty liên hệ với các đơn vị khắc dấu được cơ quan công an cấp phép. Gửi mẫu dấu cần khắc, tên công ty, kích thước và những lưu ý cần thiết để cơ sở khắc dấu nắm được thông tin. Khi đặt dấu lưu ý với các cơ sở khắc dấu lên market con dấu gửi để duyệt nội dung con dấu trước khi khắc để tránh sai sót.
 • Dấu hoàn công có hai loại: Dấu chấm mực và dấu liền mực doanh nghiệp tùy vào thực tế để lựa chọn cho phù hợp. Hai loại dấu này có giá trị pháp lý như nhau chỉ khác nhau ở tính tiện ích.
 • Màu mực: Thông thường màu mực được khách hàng lực chọn cho dấu hoàn công là màu xanh và chia làm 3 ô hoặc 4 ô.

Năm 2023, Do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên số lượng đơn hàng dấu hoàn công giảm hẳn. Về mặt pháp lý không có gì thay đổi so với những năm trước đó.

2.Dịch vụ khắc con dấu hoàn công tại Khắc dấu Việt Tín (Vision C).

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc khắc con dấu hoàn công năm 2023. Quy định có gì mới, có gì thay đổi cần lưu ý hay không?
 •  Tư vấn lựa chọn mẫu dấu, loại dấu phù hợp.
 •  Lên market con dấu cho khách hàng kiểm duyệt trước khi hoàn thành sản phẩm.
 •  Bảo hành 12 tháng cho con dấu kể từ ngày khách hàng nhận dấu thành công.
 •  Hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo quản con dấu.
 •  Giao hàng tận nơi cho khách hàng ở Hà Nội và ship cho khách hàng ở các tỉnh lẻ.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ (0969 270 277) để được sở hữu con dấu như ý !