100,000 

Cung cấp số lượng lớn các loại khay mực dấu chính hãng sử dụng cho dấu tròn doanh nghiệp. Ưu đãi hấp dẫn khi quý khách khắc con dấu tại Việt Tín.