KINH DOANH CON DẤU CÓ THUỘC NGÀNH NGHỀ CÓ ĐIỀU KIỆN HAY KHÔNG?

Có rất nhiều khách hàng gọi điện yêu cầu tư vấn về ngành nghề kinh doanh con dấu. Liệu việc kinh doanh thương mại con dấu có thuộc ngành nghề hạn chế kinh doanh; Phần vì đặc tính của mặt hàng này nhạy cảm ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân, tổ chức. Phần vì một số loại dấu vẫn do cơ quan công an cấp.

Đối với trường hợp sản xuất con dấu thì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước. Ngoài đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch đầu tư cấp; Công ty cần phải có giấy an ninh trật tự của cơ quan công an cấp về việc khắc dấu. Những công ty tư nhân chỉ được phép khắc dấu nội dung, dấu tròn công ty…

Những con dấu của cơ qua nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, dấu trường học, dấu trung tâm đào tạo… Do phòng trật tự quản lý hành chính cấp mẫu dấu và khắc con dấu.

Dấu của các nhà thầu nước ngoài, bộ cơ quan ngang bộ…doc cục quản lý trật tự khắc và quản lý con dấu.

Đối với những đơn vị thương mại con dấu chỉ đặt khắc dấu ở những đơn vị có giấy phép; Sau khi có dấu chuyển nguyên con dấu qua cho khách hàng. Dấu được kiểm duyệt nội dung và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Các bạn kinh doanh mặt hàng này cũng cần phải lưu ý những kiến thức về khắc con dấu. Những dấu nào được phép khắc và cần thủ tục gì? Những dấu nào không được phép khắc hướng dẫn khách hàng cơ quan tiếp nhận để khách thể làm.

Khắc dấu Việt Tín không chỉ khắc dấu thông thường; Mà còn tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc khắc và sử dụng con dấu.

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn cụ thể !