THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH QUA MẠNG

Đây có phải là số của Việt Tín không? Chị có một số vấn đề thắc mắc cần em tư vấn về việc thành lập hộ kinh doanh cá thể. Chị nghe nói từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023; bắt Nộp hồ sơ hộ kinh doanh phải nộp online đúng không em? Hướng chị quy trình và các bước để xin được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể nhé.

Căn cứ Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT như sau:

Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

  1. Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  2. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
  3. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy chị cần chuẩn bị các thao tác cơ bản sau:

  1. Sử dụng chữ ký số:
  • Người đăng ký hồ sơ nộp hồ sơ kê khai qua mạng điện tử, tải các văn bản đăng ký đính kèm. Ký xác thực hồ sơ và nộp phí Online trên cổng thông tin về đăng ký kinh doanh quốc gia.
  • Sau khi nộp hồ sơ người nộp sẽ nhận được biên nhận hồ sơ qua mạng.
  1. Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ.
  • Người thực hiện đăng ký hộ kinh doanh sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ và thanh toán phí, lệ phí
  • Trường hợp ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền.
  • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thực hiện đăng ký sẽ nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !