CÁCH THỨC KHẮC DẤU CHÍNH CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

CÁCH THỨC KHẮC DẤU CHÍNH CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Khắc dấu Việt Tín nhận được một số cuộc gọi xin tư vấn về việc khắc dấu tròn cho chi nhánh. Công ty em là công ty 100 % vốn đầu tư của Hàn Quốc; Nay do nhu cầu kinh doanh có thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Sếp giao cho em việc khắc con dấu tròn cho chi nhánh mới. Anh chị tư và và hướng dẫn giúp em thủ tục để khắc dấu tròn chi nhánh đúng quy định của pháp luật.

Chi nhánh của bạn là chi nhánh được thành lập bởi công ty mẹ đã có quốc tịch Việt Nam. Do đó, Việc khắc con dấu tuần thủ hoàn toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam; Và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý và khắc con dấu không có quy định cụ thể cho trường hợp này. Nhưng quy phạm pháp luật điều chỉnh giống như dấu tròn công ty. Dấu tròn chi nhánh công ty do cơ sở khắc dấu tư nhân có giấy phép khắc. Nội dung con dấu, kích thước con dấu không bắt buộc như trước đây. Một chi nhánh có thể khắc khắc được một hoặc nhiều dấu tròn; Căn cứ vào nhu cầu hoạt động của chi nhánh để quyết định số lượng con dấu và nội dung con dấu.

Do đó, Em căn cứ vào tình hình hoạt động của chi nhánh mình. Quyết định khắc dấu với nội dung gì? Số lượng con dấu cần khắc là bao nhiêu? Thủ tục khắc dấu rất đơn giản; Chỉ cần cung cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và cắc cước công dân của người đại diện theo pháp luật của chi nhánh.

Khắc xong con dấu bên em có thể sử dụng ngay mà không cần phải đăng ký với bất kỳ cơ quan nhà nước nào.

Có thắc mắc gì vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể !