Mất dấu tròn doanh nghiệp thì phải làm thế nào?

Mất dấu tròn doanh nghiệp thì phải làm thế nào?

Rất nhiều khách hàng gọi tới Khắc dấu Việt Tín (https://khacdauviettin.com/) đặt khắc lại con dấu doanh nghiệp vì bị mất. Tuy nhiên, mất dấu tròn doanh nghiệp thì phải biết thủ tục để xin khắc lại chứ không đơn giản mất thì khắc lại là xong. Vậy mất dấu tròn doanh nghiệp thì phải làm thế nào? Sau đây chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị.

Con dấu tròn doanh nghiệp thể hiện tính pháp lý của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Nếu quý vị muốn đổi con dấu hay con dấu bị mất, bị mờ thì cần phải xin cấp lại con dấu. Cần phải tới nơi đăng ký cấp con dấu lần đầu dể làm thủ tục khắc lại con dấu. Phải báo mất con dấu bằng văn bản, nộp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Ngoài ra phải nộp phạt tại nơi cấp con dấu rồi xin khắc lại con dấu, có hồ sơ đàng hoàng.

Mất dấu tròn doanh nghiệp thì phải làm thế nào?
Mất dấu tròn doanh nghiệp thì phải làm thế nào?

Hồ sơ xin khắc lại con dấu tròn doanh nghiệp cần có:

Đơn xin cấp lại con dấu

Văn bản trình báo mất con dấu đã được xác nhận

Biên bản họp của doanh nghiệp về việc mất con dấu, tìm kiếm

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (https://viettinlaw.com/giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh.html)

Nếu làm mất giấy chứng nhận mẫu dấu thì phải có văn bản có xác nhận của chủ doanh nghiệp, nộp phạt, nộp biên lai thu tiền phạt.

Nếu xin cấp lại giấy chứng nhận mẫu dấu do mờ, cũ, rách  thì có văn bản có xác nhận của chủ doanh nghiệp nộp lên cơ quan công an để cơ quan đó cấp lại.

Khắc dấu Việt Tín chuyên cung cấp dịch vụ khắc con dấu. Chúng tôi có hỗ trợ hướng dẫn làm hồ sơ xin khắc lại con dấu tròn doanh nghiệp (https://khacdauviettin.com/san-pham/khac-dau-tron-cong-ty). Hãy liên hệ khi có nhu cầu để được tư vấn cụ thể!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *