Quy định về khắc dấu tiếng nước ngoài như thế nào?

Mẫu con dấu tiếng nước ngoài

Hiện nay, Chúng tôi hiện nay nhận được nhiều cuộc gọi thắc mắc về việc khắc con dấu có tiếng nước ngoài. Có quy định cụ thể nào không công ty tư vấn giúp anh vì bản thân anh khắc đúng quy định. Nhưng vì hàng xuất đi nên phải khắc tiếng Anh hoặc tiếng của nước nhập cho thuận tiện giao dịch.

Vâng ạ! Về con dấu tiếng nước ngoài thì pháp luật Việt Nam chưa có một quy định cụ thể nào thủ tục khắc. Chỉ có dấu của cơ quan tổ chức nước ngoài sau khi khắc phải thực hiện thủ tục công bố mẫu con dấu với cơ quan ngoại giao Việt Nam. Tuy nhiên, những đơn vị này thường mang dấu khắc tại quốc gia họ để sử dụng. Do màu mực và cách thức khắc con dấu cũng khác nhau. Quy thực tiễn chúng tôi thấy mực của con dấu nước ngoài khá khác biệt so với mực Việt Nam.

Đối với những con dấu vuông thì không có một quy định nào và bản thân con dấu cũng không có giá trị pháp lý. Do đó, các xưởng khắc dấu vẫn thực hiện nhận khắc con dấu như thông lệ.

Hãy hỏi khách hàng chính xác nghĩa của con dấu trước khi khắc. Vì tiếng nước ngoài chúng ta ko biết về nghĩa nhiều khi khắc vô tình sẽ đụng chạm đến những nội dung nhạy cảm.

Do đó, cá nhân khắc dấu cần trao đổi cụ thể về nội dung con dấu và ý nghĩa của con dấu cũng như mục đích sử dụng nha.

Chúng tôi là xưởng khắc dấu uy tín lâu năm do đó cần phải khắc và đảm bảo con dấu của các bạn dùng đúng quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.